Vaklab en Bokrijk

Goed geoliede machine

Met VAKlab wil Bokrijk de kennis rond vakmanschap in dienst stellen van de maakeconomie. Geschiedenis en toekomst beschouwen we als elkaar versterkende krachten die een motor in werking brengen. De strategische visie vanuit Bokrijk en elk van de radartjes gaande van het museum, tot BKRK en VAKlab zetten een goede geoliede machine in werking die haar uitwerking niet zal missen.

Bokrijk relevant in de 21ste eeuw

Bokrijk is een plek waar het erfgoed van gebouwen, objecten en overgeleverde gebruiken van het plattelandsleven in Vlaanderen reeds 60 jaar wordt geconserveerd. Maar het is al lang niet meer een synoniem voor een ‘gestold verleden’. Bokrijk is meer dan erfgoed en gemeengoed. Het is uitgegroeid tot een groots recreatiegebied met onder meer een Openluchtmuseum, een Arboretum en een uitgebreide publiekswerking (www.bokrijk.be).

Daarnaast staat Bokrijk reeds jaren garant voor de expertiseontwikkeling van vakmanschap, technieken en de toepassingen ervan.

BKRK – bokrijk brandmerkt

Wat heeft het vakmanschap van vroeger ons vandaag te vertellen? Hoe laten eigentijdse vakmensen zich inspireren door oude vakmanschappen en technieken? Maar ook: hoe wordt het vakmanschap getransformeerd door nieuwe technologieën? Die vragen staan centraal in het project 'bokrijk brandmerkt' (BKRK). Architect-ontwerper Bart Lens is als Bokrijk Bouwmeester de initiator van dit traject. Het maakt de relevantie van het erfgoed voor vandaag en de toekomst duidelijk door de gebouwen, objecten, hun makers en de bezoeker van vandaag op nieuwe manieren met elkaar in contact te brengen.

De focus van BKRK ligt op hedendaags vakmanschap. Nieuwe projecten en producten die het verleden als inspiratie nemen, inventief met beeld, grondstoffen en maakproces omgaan zijn het doel. Eigentijds en relevant zijn hun eigenschappen.

BKRK kiest voor de toekomst

Bokrijk heeft zelf een rijk verleden aan én een schat aan kennis over vakmanschap en vakwerk. Met dit uitgangspunt ontsluit BKRK een aantal vakmanschappen uit het leven gegrepen waaronder BKRK brood en textiel. Tegelijkertijd ontpopt BKRK zich via een aantal ontwerpwedstrijden als label met een collectie van eigentijdse items die refereren naar een vakmanschap of authentiek productieprocedé.  Met BKRK kiest Bokrijk resoluut voor de toekomst.

BKRK en VAKlab

BKRK bracht Bokrijk in contact met verschillende creatieve en inspirerende designers en vakmensen. Deze creatieve makers bruisen van ideeën met hoog economisch potentieel . Ze nemen een unieke plaats in binnen een maatschappij en een economie die steeds meer kwaliteit, service, exclusiviteit en flexibiliteit vraagt. Ook de consument  stelt steeds hogere eisen en is meer en meer op zoek naar authentieke, unieke, lokale handgemaakte producten. Lokaal, authentiek vakmanschap biedt hier een antwoord.

Het werd Bokrijk duidelijk dat dit economisch potentieel verzilveren geen sinecure is voor een doorsnee vakman: het vergt de nodige ondernemerschapsvaardigheden die niet altijd vanop de schoolbanken zijn meegegeven. Hoewel er een sterk ondersteuningsmechanisme van actoren binnen het economische weefsel aanwezig is, vinden vakmensen niet altijd de weg. Er is nood aan een initiatief dat  vakmensen ondersteunt, stimuleert en inspireert en hen met de juiste expertise en kennis in contact brengt.

Een platform dat samenwerking tussen diverse sectoren van vakmanschap initieert en de toegevoegde waarde van vakmanschap uitdraagt naar onze maatschappij en economische weefsel.

Bokrijk beantwoordt aan die nood met VAKlab, een draaischijf rond vakmanschap en ondernemerschap. Zo creëert Bokrijk vanuit een vertrouwde omgeving, een cluster rond vakmanschap met een community van gelijkgezinden. Een community waarin innovatie, wisselwerking, combinatie van theorie en praktijk en co-creatie centraal staan. Een community van ondernemers die de maakeconomie versterken en extra jobs en tewerkstelling creëren.

Bokrijk en VAKlab een bezoek brengen? Dat kan.