Ontmoetingsplek VAKlab

Kasteel als cocreatief labo

De idee voor de inrichting van het Kasteel van Bokrijk gaf aanleiding tot een co-creatief proces waarin verschillende hedendaagse ontwerpers, bedenkers, makers werden samengebracht. Zij dachten na over de inrichting, waarbij er een strategische rol was weggelegd voor curator Bart Lens.

Bokrijk lanceerde een open oproep naar bedenkers en makers om zich kandidaat te stellen voor dit co-creatieve Kasteel-traject. Negen ontwerpers werden geselecteerd en lieten zich inspireren door het erfgoed, de geschiedenis van het Kasteel en het Openluchtmuseum met het aanwezige vakmanschap.

De Kasteelcollectie van BKRK voor VAKlab

Het resultaat is een nieuwe, hedendaagse vertaling van de historische kasteelinrichting en van Vlaamse woonproducten - een frisse kijk op oude waardes en tradities, vertaald in een interieur met meubels en producten die relevant zijn voor het Bokrijk van morgen. De inrichting weerspiegelt het overkoepelend thema vakmanschap, met echte, eerlijke meubels die de tand des tijd kunnen doorstaan en toch actueel en fris hedendaags zijn. De Kasteelcollectie van BKRK zijn meubels die functioneel, flexibel en doordacht zijn met een juist en tactiel materiaalgebruik. Het is een symbiose tussen vakmanschap en technologie, tussen authenticiteit en ethisch verantwoord produceren.

Maar meer nog dan een prestatie van een nieuw interieur is het proces en de Kasteelcollectie van BKRK een tastbare context voor datgene waar VAKlab voor staat: een lofuiting aan cocreatie tussen traditie en hedendaags creatief ondernemerschap.