EFRO

EFRO-dossier

Het VAKlab positioneert zich als draaischijf rond vakmanschap in Limburg. We willen hiermee de stap naar ondernemerschap concreter en toegankelijker maken. We informeren, motiveren en sensibiliseren vakmensen in groep om te starten als ondernemer.

We vormen een lerend netwerk met ervaringsgroepen waarbinnen opportuniteiten tot samenwerken sterk worden aangemoedigd. We doen dit vanuit een diensten- en expertisecentrum dat relevante partners en projecten rond vakmanschap verbindt.

We bundelen en ontsluiten de opgebouwde expertise rondom vakmanschap en bieden de mogelijkheid te experimenteren met deze kennis binnen verschillende werkgroepen. Het delen van ervaringen en het detecteren van opportuniteiten tot samenwerken is de belangrijkste taak van dit lerend netwerk. Dit doen we in de vorm van een groepstraining om te starten als ondernemer, passe-partout sessies om operationele kennis te delen binnen een lerend netwerk en groepssessies: tips van de meester, waarbinnen tips en trics worden uitgewisseld binnen een meesterschap.

Voor dit project ontvangt VAKlab 1.008.980,00 euro steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In samenwerking met: