Jeff Rutten & Ick Reuvis

Under Construction

Ick Reuvis en Jeff Rutten stapten – vanuit hun evenementiële expertise met B-allroom – mee in het co-creatieve proces maar werden snel verleid om ook hun beider ontwerptalent aan te wenden.

“Het contrast tussen het volkse, laagdrempelige karakter van het Openluchtmuseum enerzijds en de tot nu toe gesloten grandeur van het Kasteel anderzijds, zorgden voor een intrigerende dynamiek in het creatieve proces”, stelt Ick Reuvis. Dat een proces als dit ook een spanningsveld opwekt tussen de ontwerpers onderling wil hij niet verhullen, want dat is inherent aan een dergelijk traject. “Het is schipperen tussen collegialiteit en een zekere gereserveerdheid”, aldus het besluit van twee ervaren kapiteins.