• Homepage
  • Nieuws
  • Stel je kandidaat als meester-leerling in jouw vakmanschap

Stel je kandidaat als meester-leerling in jouw vakmanschap

Nieuw beurzensysteem voor doorgeven van vakkennis

Cultuurminister Sven Gatz roept een nieuw beurzensysteem in het leven in de immateriële erfgoedsector,  om vakmensen de nodige tijd en ruimte te geven om intensief samen te werken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan om de stiel te leren. Vanuit een partnerschap kunnen een meester en leerling samen een beursaanvraag indienen.

Vakmensen dragen hun kennis en kunde vaak enkel in hun hoofd en handen. Dit niet-tastbaar erfgoed is erg waardevol en lokt ook de belangstelling van nieuwe leerlingen. Het doorgeven van vakmanschap aan toekomstige meesters is een voorwaarde om het levend te houden. Vaak zijn het intensieve en tijdrovende processen, en in onze haastige samenleving staat vakkennis en ervaring steeds meer onder druk of wordt het in vraag gesteld.

Wie kan een aanvraag indienen?

Met de beurs worden inspanningen beloond om vakmanschap door te geven. Vakmanschap wordt daarbij gezien als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit: kennis en vaardigheden met wortels in traditie. Het kan gaan om ambachten, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde podiumkunsten.  Schoenmakers, pruikenmakers, smeden, weefsters, bakkers, koetsenbouwers, boekbinders, instrumentenbouwers, klompenmakers, … allemaal baanbrekende vakmensen, met beroepen die een lange en rijke geschiedenis kennen. Een beurs kan worden toegekend aan een meester en één of meerdere leerlingen.

Hoe werkt het?

Ter ondersteuning van een leertraject vakmanschap kunnen een meester en leerling(en) vanuit een partnerschap een beurs aanvragen. De beurs bedraagt maximum 2.000 euro per maand en een traject heeft een looptijd van maximaal twee jaar. De indiendatum voor meester-leerling trajecten is uiterlijk 15 september 2018. Het leertraject start ten vroegste op 1 januari en uiterlijk op 1 juli 2019.

Stel je kandidaat!

Ben je zelf een meester in je vak en wil je graag je expertise delen en doorgeven? Of wil je je vakkennis net verder uitdiepen? Dien dan je beursaanvraag in vanuit een meester-leerling partnerschap. Alle info over deze beurs en hoe je je aanvraag  kan indienen, vind je hier.

Minister Sven Gatz ging zelf in Bokrijk in de leer bij onze meester-vakmensen. Bekijk hieronder hoe het hem verging: