Inschrijven Dag van de Ambachten

Heeft u gouden handen?

Op 18 november 2018 vindt de jaarlijkse editie van Dag van de Ambachten plaats. Dag van de Ambachten is een nationaal evenement voor alle ambachten van België. Het is een unieke kans voor alle vakmensen om hun prestaties en creaties te presenteren aan het grote publiek, om zo het Belgische vakmanschap beter bekend te maken.

Dag van de Ambachten is gratis voor het grote publiek. Bezoekers kunnen die dag, zondag 18 november 2018, in alle ateliers langsgaan. Er wordt verwacht dat bezoekers een demonstratie of een rondleiding krijgen. Het is ook mogelijk om samen met andere vakmensen een groep te vormen en bezoekers te ontvangen op een gemeenschappelijke plaats: bij een ambachtsman, in een museum, op een kerstmarkt…

Om deel te nemen aan de Dag van de Ambachten moet u als vakman beschikken over de wettelijke erkenning van ambachtsman of –vrouw (logo “erkend ambachtsman”). Om de hoedanigheid van ambachtsman of-vrouw te verkrijgen moet u een aanvraag indienen bij de Commissie ‘Ambachtslieden’ van de FOD Economie.

Ingeschreven ambachtslieden worden verdeeld in 17 categorieën. Onder meer glas, papier, metaal, keramiek, muziek, voedingsproducten… De volledige lijst en de link naar inschrijven vind je op de website van Dag van de Ambachten. Inschrijven is verplicht en moet gebeuren voor 30 september 2018.

Dag van de Ambachten is een initiatief van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, georganiseerd met de steun van de federale minister van KMO’s en Zelfstandigen. De eerste editie van deze dag werd in 2006 georganiseerd.