Begeleiding meester-leerling beurzen

Terugkoppelmomenten voor jouw dossier

Vakmanschap & Erfgoed is één van de landelijke dienstverleners die ondersteuning aanbiedt bij het aanvragen van een vakmanschapsbeurs, specifiek rond de thema’s ‘hout’ en ‘historische restauratietechnieken landelijke architectuur’. Deadline voor indienen van een dossier is 15 september 2021. 

Om meesters en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen voorzien we een programma met verschillende terugkoppelmomenten waarop we dieper kunnen ingaan op jouw dossier:

  • 18 tot 20 augustus: Inbeluren voor het bespreken van de eerste versie van het aanvraagdossier (uiterlijk 15 augustus aan ons te bezorgen). Inschrijven kan door een uur te kiezen via deze doodle. 
  • 6 tot 10 september: feedbackmomenten op bijgewerkt dossier (uiterlijk 5 september aan ons te bezorgen)

Ben je geïnteresseerd om zelf een aanvraag in te dienen? Schrijf je nu in voor dit programma via vakmanschap@bokrijk.be.

Wat is een vakmanschapsbeurs? 

Sinds 2018 zet de Vlaamse overheid in op het ondersteunen van de kennisoverdracht van vakmanschap in de vorm van vakmanschapsbeurzen. Na twee zeer succesvolle rondes in 2018 en 2019 met in totaal 62 gehonoreerde trajecten lanceert Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) in 2021 een nieuwe call voor meester-leerling-trajecten voor een totaalbudget van 619.000 euro. Indiendatum voor dossiers is 15 september 2021 en het volledige reglement vindt u hier terug.